MTCP2 featured in Boa Hay La (Vietnamese News)

MTCP2 featured in Boa Hay La (Vietnamese News)

Bảo vệ lợi ích và hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ

Ngày 20.10 tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị mở rộng Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác trung hạn giữa Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) thuộc Cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức ND khu vực châu Á-Thái Bình Dương giai đoạn 2 (MTCP2). Hội nghị do T.Ư Hội NDVN đăng cai tổ chức.

Bảo vệ lợi ích và hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) trao đổi với các đại biểu quốc tế về tình hình “tam nông” Việt Nam.

Click here for the story: http://bao.hay.la/doi-noi-doi-ngoai/bao-ve-loi-ich-va-ho-tro-nong-dan-san-xuat-nho/15083860

Comments are closed.